Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o veřejných zakázkách po novele účinné od 1. dubna 2012

Další právní normy (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.03.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12049

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
16.03.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12156

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář vedený předsedou senátu krajského soudu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, se bude zaměřovat na výklad zákona o veřejných zakázkách především v těch částech, které jsou zasaženy jeho poslední klíčovou novelou, č. 55/2012 Sb., účinnou od 1. dubna 2012. Tato novela se významným způsobem dotýká řady konstantních a také již výkladově ustálených pravidel při zadávání veřejných zakázek a některá z nich zásadním způsobem mění.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

U posluchačů se předpokládá přiměřená orientace v zákoně o veřejných zakázkách a v postupech při zadávání veřejných zakázek.

Posluchači budou seznámeni s novelizovaným zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

  • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro její stanovení a důsledky chyb
  • Druhy zadávacích řízení po novele a změny v postupu zadavatelů
  • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a srozumitelnost, změny pravidel, modelové příklady
  • Stanovování, prokazování a posuzování kvalifikace
  • Novinky v procesu podávání a hodnocení nabídek
  • Specifické případy kvalifikačních podmínek a hodnotících kritérií
  • Procesní otázky dohledu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit