Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Diskusní seminář formou kulatého stolu - Zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?

Další právní normy (diskusní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.06.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12047

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Diskusní seminář ve formě prakticky zaměřeného kulatého stolu navazuje na obdobně koncipovaný seminář z června roku 2011. Tento seminář vede soudce, předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách a autorem dalších publikací z oblasti práva hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek.

Program semináře bude vytvořen na základě otázek položených jednotlivými účastníky směřujících k výkladu zákona o veřejných zakázkách v částech, kde vznikají nejčastější aplikační potíže a kde je výklad významně dotvářen aktuální soudní rozhodovací praxí.

Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info@bovapolygon.cz do 1. června 2012 své dotazy a sami vytvořit jednotlivá dílčí diskusní témata k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, která budou poté podrobně diskutována s využitím rozhodovací praxe českých soudů i Soudního dvora Evropské unie.

Tématické okruhy:

  • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
  • Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
  • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
  • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
  • Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
  • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách po novelizacích

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit