Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k červnu 2012

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.06.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12043

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Už od roku 2008 posluchači opakovaně vyžadovaný model semináře, který je pořádán každé čtvrtletí a který vede předseda senátu správního soudu zabývajícího se přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, se bude zaměřovat na rozbor nejaktuálnější tuzemské soudní rozhodovací praxe doplněný komentáři a úvahami o důsledcích do budoucí aplikační praxe, tentokrát podle stavu judikatury k červnu 2012.

Obsahem semináře bude cca 70 případových studií založených na závěrech plynoucích z klíčové judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek. Důraz bude kladen na postupný vývoj judikovaných názorů, posluchačům budou prezentovány i zobecněné závěry a poskytnut související výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

V rámci semináře budou řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Zásady zadávacího řízení a jejich význam z pohledu dodržení postupů podle zákona o veřejných zakázkách – vývoj judikatury a aktuality
  • „Veřejná zakázka“ - definiční znaky a jejich vývoj; specifické případy naplnění znaků veřejné zakázky; jedna zakázka nebo více dílčích zakázek?
  • „Zadavatel“ – definiční znaky podle aktuálního stavu judikatury, problémové okruhy a vývoj rozhodovací praxe
  • Zadávací podmínky a požadavky na jejich určitost a srozumitelnost, judikovaná pochybení zadavatelů
  • Pravidla pro stanovení kvalifikace, způsoby a alternativy prokazování uchazečem, posuzování splnění kvalifikace zadavatelem
  • Problémy při posuzování nabídek
  • Problémy při hodnocení nabídek
  • Správní delikty podle zákona o veřejných zakázkách, pokuty a opatření k nápravě
  • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit