Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k září 2011

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.09.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11311

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Již tradiční seminář vedený soudcem výlučného specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek se bude zaměřovat na rozbor vysoce aktuální tuzemské soudní rozhodovací praxe doplněný komentáři a úvahami o důsledcích do budoucí aplikační praxe, tentokrát podle stavu judikatury k září 2011.

Seminář pro omezený počet posluchačů navazuje na předchozí úspěšné semináře týkající se téže problematiky, které se opakovaně uskutečňují již od roku 2008. Jeho obsahem bude aktualizovaný rozbor klíčové judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek, důraz bude kladen především na vývoj judikovaných názorů, posluchačům budou prezentovány i zobecněné závěry a poskytnut související výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách. V rámci semináře budou ve světle závěrů aktuální judikatury řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet.

Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Zásady zadávacího řízení a jejich význam z pohledu dodržení postupů podle zákona o veřejných zakázkách – vývoj judikatury a aktuality
  • „Veřejná zakázka“ - definiční znaky podle aktuálního stavu judikatury; jedna zakázka nebo více dílčích zakázek?
  • „Zadavatel“ – definiční znaky podle aktuálního stavu judikatury
  • Zadávací podmínky a požadavky na jejich určitost a srozumitelnost, judikovaná pochybení zadavatelů
  • Pravidla pro stanovení kvalifikace, způsoby a alternativy prokazování uchazečem, posuzování splnění kvalifikace zadavatelem
  • Správní delikty podle zákona o veřejných zakázkách, pokuty a opatření k nápravě
  • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit