Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné cesty na soukromých pozemcích - část II. - příklady a cvičení

Správní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.11.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11280

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře je praktické procvičení teoretických poznatků získaných na semináři Veřejné cesty na soukromých pozemcích I. pokrývajícím problematiku ochrany místních a účelových komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Semináře se mohou účastnit jak absolventi některého z minulých teoretických seminářů, tak také osoby obeznámené s tématem jiným způsobem.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí.

Z obsahu semináře:

  • Krátké shrnutí a opakování tématu (místní komunikace, účelová komunikace, typy správních řízení)
  • Procvičování látky na příkladech připravených lektory
  • Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací
  • Seminář je koncipován formou: zadání příkladu, čas k promyšlení účastníky, společné nalezení řešení
  • Příklady by měly pokrýt základní praktické situace (spor o existenci účelové komunikace, překážka na komunikaci a její řešení, námitka vlastnictví ke komunikaci, omezení přístupu na komunikaci apod.)
  • V odpolední části semináře bude ponechán prostor pro diskuzi nad příklady z praxe účastníků semináře

Prosíme, aby zájemci zaslali své dotazy a příklady z praxe předem v elektronické podobě na adresu pořadatele (info@bovapolygon.cz) do úterý 1. listopadu 2011.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit