Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přeměny obchodních společností po radikální novelizaci zákona

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11234

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nabyl účinnosti v létě roku 2008. Teorie i praxe mezitím odhalila řadu jeho závažných nedostatků i výkladových nejasností. Drtivou většinu z nich odstraňuje rozsáhlá novelizace, kterou Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 27. září 2011 a která nabude účinnosti dne 1. ledna 2012. Novela na jedné straně podstatně rozšiřuje okruh možností, jež zákon otevírá pro přeměňované společnosti (např. vzhledem k novým druhům přeshraničních přeměn), současně ale zakotvuje některá omezení, která stávající dikce výslovně nezmiňovala. Cílem semináře je zmapovat hlavní body novely i nejdůležitější novinky, které se praxi díky ní nově nabízejí.

Odborný program semináře:

 • projekt přeměny, jeho právní povaha, forma, schvalování, změny a zánik (vč. odstoupení)
 • význam rozhodného dne z hlediska účetnictví a ocenění a nové možnosti při jeho určení (rozhodný den až ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku)
 • změny společenské smlouvy / stanov / výše základního kapitálu / společníků společnosti zúčastněné na přeměně v průběhu přeměny (po zveřejnění projektu, avšak před zápisem přeměny)
 • znalecké posudky v procesu přeměny
 • vzdání se práva na výměnu, jeho omezení a právní důsledky
 • neplatnost (projektu) přeměny
 • způsoby ochrany společníků
 • zveřejňování a uveřejňování údajů o přeměnách
 • odpovědnost za škodu při přeměnách
 • právo na dorovnání a změny v jeho procesní ochraně
 • nové vklady v nástupnické společnosti ze jmění zanikající / nástupnické společnosti
 • odpovědnost společníků za nedostatečnou hodnotu „vkladu“ do základního kapitálu nástupnické společnosti při přeměně
 • fúze mateřské společnosti do dceřiné a naopak, fúze předlužených, jednočlenných společností, společností s týmž okruhem společníků
 • základní změny v právní úpravě fúzí
 • základní změny v právní úpravě rozdělení
 • základní změny v právní úpravě převodu jmění
 • základní změny v právní úpravě změny právní formy
 • nová právní úprava přeshraničního přemístění sídla
 • nová právní úprava přeshraničního rozdělení a převodu jmění

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit