Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společnost s ručením omezeným po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.01.2012
9.00 - cca 16.30
    —
11232

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Nový občanský zákoník a navazující zákon o obchodních korporacích, jejichž návrhy aktuálně projednává Parlament České republiky, od základu změní české soukromé právo a s ním i právní úpravu obchodních společností. Cílem semináře je relativně podrobně rozebrat hlavní koncepční i konkrétní posuny v úpravě společnosti s ručením omezeným, které by neměly uniknout pozornosti nikoho, kdo prostřednictvím této formy společnosti podniká či investuje anebo s ní jen přichází do právního styku.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • systém přechodných ustanovení k novému zákonu o obchodních korporacích aneb co se v každé existující společnosti s ručením omezeným změnit může a co musí a jaké jinak hrozí sankce
 • hlavní změny, které pro společnost s ručením omezeným přináší občanský zákoník
 • hlavní změny, které na společnost s ručením omezeným dopadnou z obecné úpravy zákona o obchodních korporacích
 • hlavní změny v právní úpravě společenské smlouvy - nové možnosti, nové náležitosti, nová omezení
 • novinky v právní úpravě valné hromady
 • sbor jednatelů a jeho předseda a další změny v právní úpravě organizace společnosti
 • hlavní změny v majetkové a finanční struktuře společnosti, včetně změn v úpravě ručení společníků za závazky společnosti
 • nové pojetí podílu a jeho převoditelnosti, druhy podílů
 • kmenový list jako cenný papír („akcie“ ve společnosti s ručením omezeným) a jeho převoditelnost
 • novinky v právním postavení (práva a povinnosti) společníků, jednatelů a dalších osob
 • nové možnosti, jak ze společnosti vystoupit
 • nová rizika při insolvenci společníka či exekuci na jeho podíl ve společnosti
 • nová úprava vypořádacího podílu
 • další významné změny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit