Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Cenné papíry na přelomu staré a nové úpravy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.11.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11231

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Novodobá právní úprava cenných papírů se v České republice definitivně ustálila teprve v červenci 2010, když centrální depozitář převzal od Střediska cenných papírů evidenci zaknihovaných cenných papírů a zahájil tím novou éru ve vedení této evidence. Na obzoru je však již nová revoluce, kterou znamená rekodifikace soukromého práva, jejíž návrh aktuálně projednává Parlament České republiky. S přijetím nového občanského zákoníku vezmou za své poslední zbytky zákona o cenných papírech. Cílem semináře je naposledy se ohlédnout za aktuální úpravou klíčových otázek týkajících se cenných papírů a právních vztahů k nim, shrnout dosaženou úroveň jejich poznání a judikatury a na tomto pozadí nahlédnout za rok 2012 a seznámit posluchače se změnami, které v této oblasti přinese rekodifikace.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • pojem cenného papíru dle platného práva / cenný papír vs. zaknihovaný cenný papír v novém občanském zákoníku
 • tuzemský vs. zahraniční cenný papír dle dnešní úpravy / kolizní normy o cenných papírech v novém zákoně o mezinárodním právu soukromém
 • forma a podoba cenného papíru dle platného práva a dle nového občanského zákoníku
 • vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a centrální depozitář dle staré a nové úpravy
 • smlouvy o cenných papírech dle staré a nové úpravy
 • předpoklady převodu cenného papíru dle staré a nové úpravy
 • zástavní právo k cennému papíru dle staré a nové úpravy
 • druhy akcií a dalších účastnických cenných papírů a jejich převoditelnost dle stávající úpravy a dle nového zákona o obchodních korporacích
 • kmenový list jako nový druh cenného papíru vtělující podíl ve společnosti s ručením omezeným dle nového zákona o obchodních korporacích a jeho převoditelnost
 • druhy cenných papírů, které mizí z výslovné úpravy v právním řádu
 • přechodná ustanovení mezi dosavadní a novou právní úpravou
 • další vybrané otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit