Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností, nový zákon o obchodních korporacích

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.10.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11227

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Parlament České republiky v současné době ve druhém čtení projednává rekodifikaci soukromého práva (nový občanský zákoník a další předpisy), jejíž součástí je i rekodifikace práva obchodního. Nová úprava obchodních společností by měla být soustředěna v zákoně o obchodních korporacích, řada otázek ale bude řešena v občanském zákoníku, v rámci obecné úpravy právnických osob. Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím rozvrství a zkomplikuje. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a základy této reformy práva obchodních společností, ale i upozornit na největší změny oproti současnému stavu, s nimiž je dobré předem počítat a včas se na ně připravit.

Odborný program semináře:

  • systém nové právní úpravy (občanský zákoník jako základ práva společností)
  • systematika projednávaného návrhu zákona o obchodních korporacích
  • revoluce v úpravě odpovědnosti členů statutárních orgánů i dalších osob majících vliv na společnost a v úpravě ručení za závazky společnosti
  • nové pojetí skupin společností aneb kdo je osoba vlivná a co vše jí hrozí
  • další obecné otázky obchodních korporací
  • pojetí osobních společností
  • pojetí společnosti s ručením omezeným a podílu v ní (kmenový list jako cenný papír, povinnosti společníka vtělené do podílu, způsoby a důsledky zániku účasti), základní změny a posuny v právní úpravě
  • pojetí akciové společnosti a druhů akcií, základní změny a posuny v právní úpravě
  • systém přechodných ustanovení aneb postaru či nově a která ustanovení společenských smluv / stanov se změní ze zákona

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit