Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní úkon - pojem, předpoklady existence, platnosti, účinnosti s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.10.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11226

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Obchodní praxe i početná judikatura dokládají, že řada smluv i jednostranných úkonů vázne či dokonce troskotá na podcenění těch nejzákladnějších a nejobecnějších otázek týkajících se právního úkonu a jeho vlastností. Cílem semináře je proto co nejpodrobněji se zaměřit právě na ně, zvláště mají-li dopady do právní praxe v podnikání, tedy zejména týkají-li se obchodních závazkových vztahů. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro praxi. Výklad přiměřeně zohlední i stav právní úpravy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jeho přijetí vyžádá.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • pojem aneb co je a co není právní úkon
 • nicotnost vs. absolutní, relativní, částečná neplatnost
 • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
 • podmínka vs. časové určení a právní důsledky jejich vad
 • výklad
 • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
 • podstatné náležitosti vs. nepojmenované úkony
 • sjednané domněnky či fikce
 • určitost
 • srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce / v různých jazycích)
 • vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
 • svoboda projevu vůle (bezprávná výhružka),
 • předpoklady a důsledky „omluvitelného“ omylu
 • neplatnost pro rozpor se zákonem
 • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
 • (ne)existence kauzy, předmětu
 • právní jednání v novém občanském zákoníku a jeho odlišnosti od stávajícího režimu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit