Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odpovědnost za škodu (nejen) v obchodním právu s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.09.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11225

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je provést účastníky bohatou judikaturou Nejvyššího soudu ČR k četným aspektům odpovědnosti za škodu v obchodněprávních i jiných vztazích, do nichž podnikatelé vstupují, a varovat je před novými trendy ve vývoji doktrinálního i soudního nazírání na předpoklady i rozsah odpovědnosti, ze kterých vyplývají nemalá praktická rizika, jež by podnikatelé (ani jejich ekonomičtí či právní poradci) neměli podceňovat. Výklad přiměřeně zohlední i stav právní úpravy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jeho přijetí vyžádá.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • úskalí aplikovatelného práva aneb kdy se odpovědnost podnikatele řídí obchodním, kdy občanským zákoníkem a jaký je v tom rozdíl
 • co vše je právní povinnost, jejíž porušení založí odpovědnost, aneb i porušení smlouvy s A může založit odpovědnost vůči B a kam až sahá obecná povinnost neškodit
 • co vše dle judikatury vs. teorie je / není škodou (pouhé rozšíření pasiv, citové strádání, budoucí ušlý zisk, škoda na podniku, reflektovaná škoda, zhoršená prodejnost, škoda na akcii / obchodním podílu)
 • nové trendy v posuzování příčinné souvislosti (praktický přínos teorie ochranného účelu aneb může znalec či poradce za to, že jsme si domluvili nevýhodnou cenu či smlouvu?)
 • úskalí (ne)předvídatelnosti škody aneb musím tušit, že jsem neznámého účastníka dopravní nehody, kterou jsem zavinil, zdržel od „obchodu století“ a připravil o miliónové zisky?
 • limity smluvní volnosti ohledně rozsahu náhrady aneb jak je to tedy s limitací předem?
 • promlčení práva na náhradu aneb kdy se poškozený o škodě dozví?
 • culpa in contrahendo aneb pozor na odpovědnost za nefér jednání o smlouvě (mohu jednání jen tak ukončit?)
 • odpovědnost za neplatnou smlouvu aneb jak moc může za neplatnost jen jedna strana
 • odpovědnost daňových poradců, advokátů, znalců aneb jak moc se bát radit
 • odpovědnost za péči řádného hospodáře aneb jak moc se bát stát členem orgánu
 • vybrané další aktuální otázky
 • nový občanský zákoník a konec jednotného civilního deliktu anebo co dobrého / zlého z toho vzejde?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit