Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povinnosti, odpovědnost a ručení za závazky společnosti členů orgánů, společníků a dalších osob po rekodifikaci práva společností

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.09.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11224

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích, který aktuálně projednává Parlament České republiky, nahradí dnešní obchodní zákoník. Právo společností změní k nepoznání. Snad největší revoluci přinese v úpravě povinností členů orgánů obchodních společností, společníků či akcionářů těchto společností i dalších osob, v úpravě jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností, i v ručení zmíněných osob za závazky společnosti. Oproti stávajícímu stavu se zákon změní oběma směry. Někde povinností a odpovědnosti značně ubude. Společnosti tak budou vystaveny mnohem vyššímu riziku defraudací, které prakticky nepůjde postihnout. Jinde povinností i hrozící odpovědnosti naopak přibude, takže s rizikem bude muset počítat byť jen minoritní společník. Každý minulý, stávající i budoucí člen orgánu společnosti, ale i společník či akcionář (i když je jeho podíl na základním kapitálu nepatrný), by si tak měl být vědom dosud neznámých rizik, která nová úprava přináší. Cílem semináře je podat přehled o těchto změnách a podrobně jimi provést všechny, kterých se bezprostředně dotkne.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • postavení sboru jednatelů a jeho předsedy oproti dnešním jednatelům
 • modifikace v právní úpravě péče řádného hospodáře
 • nové pravidlo podnikatelského úsudku
 • širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení
 • absolutorium dle nové právní úpravy
 • nová úprava ručení člena orgánu za závazky společnosti
 • faktický ústup z funkčnosti zákazu konkurence
 • ústup z omezení samokontraktace a vnitřního obchodování
 • koncept osoby vlivné, její povinnosti, odpovědnost a rizika
 • koncernové právo po zrušení smluvních koncernů
 • nové povinnosti společníků a akcionářů a možné důsledky jejich porušování
 • nová úprava ručení společníků za závazky společnosti a možná rizika
 • nové pojetí diskvalifikace členů orgánů i osob vlivných
 • další relevantní otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit