Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jednání jménem podnikatele s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.10.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11221

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Obchodní praxe i početná judikatura dokládají, že řada smluv i jednostranných právních úkonů troskotá na podcenění základních otázek právní úpravy jednání jménem podnikatele. Ani úkon jinak perfektní podnikatele neváže, neučiní-li jej osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky právě pro podnikatele, nikoliv (v lepším případě) jen pro jednající osobu. Cílem semináře je co nejpodrobněji se zaměřit právě na úpravu těchto otázek. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, která se k nim váže a jejíž objem průběžně narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro praxi. Výklad přiměřeně zohlední i stav právní úpravy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, resp. nového zákona o obchodních korporacích, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jejich přijetí vyžádá.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • jednání společnosti statutárním orgánem / členem takového orgánu
  • kdy jednání jménem společnosti a kdy jiná právní skutečnost
  • kdy úkon činěn jménem společnosti a kdy vlastním jménem jednajícího
  • způsob jednání vs. vnitřní omezení jednatelského oprávnění
  • význam zápisu do obchodního rejstříku a praktické dopady principu pozitivní / negativní materiální publicity
  • jednání „pověřených“ členů představenstva
  • plné moci mezi členy orgánu
  • statutární orgán a současně zástupce společnosti?
  • jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu / zákonem předepsaného souhlasu jiného orgánu společnosti
  • samokontraktace / jednání v rozporu se zájmy společnosti / vybočení z působnosti / účelu existence společnosti
  • nesvéprávná právnická osoba aneb revoluce v novém občanském zákoníku
 • obchodní plné moci / zastoupení
  • zákonné zastoupení podnikatele pověřenými osobami (§ 15 ObchZ)
  • prokura
  • vedoucí odštěpného závodu
  • důsledky překročení / vybočení z omezení
  • změny v novém občanském zákoníku
 • další otázky
  • pasivní jednatelství
  • přičitatelnost (ne)vědomí o určité skutečnosti jednajícího osobě, jejímž jménem jedná
  • nepřímé zastoupení v obchodněprávních vztazích (komisionářský princip)
  • změny v novém občanském zákoníku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit