Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a závazky v novém občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11222

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Projednávaná rekodifikace soukromého práva opouští dosavadní dvojkolejnost úpravy závazkového práva pro obchodní a občanské závazkové vztahy. Zároveň dochází k úplnému přepracování celé úpravy, včetně zásadních změn koncepce základních pojmů neplatnosti (zdánlivosti) či odpovědnosti a zavedení dosud u nás neznámých institutů, jakými jsou například adhézní smlouvy. Seminář si klade za cíl představit praktickým právníkům základní rysy této nové úpravy a umožnit jim lépe se zorientovat v oblasti smluv a odpovědnosti za škodu i po jejím přijetí.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • uzavírání smluv
  • změny v pojmu nabídky a akceptace
  • uzavření smlouvy bez úplné shody na jejím obsahu
  • obchodní podmínky a adhézní smlouvy
  • zvláštnosti spotřebitelského režimu
 • neplatnost a vady smluv
  • fenomén zdánlivého právního jednání
  • nová koncepce neplatnosti
  • zkrácení přes polovic a nová koncepce civilněprávní lichvy
  • kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákoníku
 • odpovědnost za škodu
  • rozlišování deliktní a kontraktní odpovědnosti
  • zásady deliktní odpovědnosti
  • zásady kontraktní odpovědnosti
  • zvláštní případy odpovědnosti
  • rozsah náhrady škody, pojem škody, náhrada nemajetkové újmy
  • škoda na zdraví

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit