Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vnitřní obchodování v a.s. a s.r.o. § 196a ObchZ

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.09.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11220

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Snad k žádnému ustanovení obchodního zákoníku se neváže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako k § 196a ObchZ (úprava vnitřního obchodování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). Jejich počet se každým rokem zvyšuje, přesto stále přetrvávají výkladové nejasnosti ohledně byť jen základních otázek, které se týkají použití § 196a ObchZ. Ustanovení by navíc měla změnit novelizace, kterou aktuálně projednává Parlament České republiky. Cílem semináře je podrobně vysvětlit platnou i předchozí právní úpravu, přehledně zmapovat veškerou dostupnou judikaturu k ní a v tomto kontextu se pokusit nabídnout řešení všech dalších problémů, na něž praxe v souvislosti s § 196a ObchZ stále naráží a jejichž výklad se dosud neustálil. Seminář se dotkne též předpokládaného osudu úpravy vnitřního obchodování, bude-li přijat nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích (výhled za rok 2012).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

  • původ a účel ustanovení a základní filozofie jeho výkladu
  • okruh osob, na něž dopadá § 196a ObchZ
  • okruh úkonů, na něž dopadá § 196a ObchZ
  • důsledky nedodržení ustanovení / postavení třetích nabyvatelů
  • dodatečný znalecký posudek, férová cena vzdor neexistenci předepsaného posudku?
  • podmínky obvyklé v obchodním styku / běžný obchodní styk
  • vývoj § 196a ObchZ a dodnes přetrvávající potíže s přechodnými ustanoveními
  • přínosy a úskalí poslední novelizace (sněmovní tisk č. 310)
  • navržený režim vnitřního obchodování po rekodifikaci soukromého práva (právní úprava od roku 2013)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit