Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu včetně aktuální rozhodovací praxe NS

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.10.2018
9.00 - cca 16.30
    —
18387

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované především rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR na základě konkrétních rozhodnutí, která v oblasti spoluvlastnictví Nejvyšší soud přijal po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v letech 2014 – 2018 v oblasti přechodných ustanovení vztahujících se k podílovému spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe a se zaměřením na to, v čem bude soudní praxe odlišná oproti judikatuře v poměrech zákona č. 40/1964 Sb. Oblast podílového spoluvlastnictví je oblastí s největším počtem soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaných již v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

Odborný program semináře:

 • přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu, předkupní právo apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • procesní souvislosti jednotlivých řízení vztahujících se k oddělení ze spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu
 • novelizace občanského zákoníku v oblasti podílového spoluvlastnictví a její praktický význam
 • likvidace spoluvlastnického vztahu – oddělení ze spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů oddělení ze spoluvlastnictví, praktické problémy a přístup soudní praxe) a komparace se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
 • likvidace spoluvlastnického vztahu – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (změny v soudní praxi oproti judikatuře k zákonu č. 40/1964 Sb.)
 • možnosti soudu k zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • použitelnost institutu dobrých mravů a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • přiměřená náhrada – principy jejího určení a posouzení použitelnosti dosavadní judikatury
 • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů, smluvní možnost odkladu a rozhodovací oprávnění soudu) a změna odkladu zrušení spoluvlastnictví
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit