Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová právní úprava soutěžního práva od 1. září 2017: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinese nový zákon?

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Roman Kramařík, Ph.D.

partner advokátní kanceláře JŠK. Roman se dlouhodobě ve své praxi věnuje soutěžnímu právu např. při zastupování klientů ve věcech veřejné podpory, zastupování společností v soudních řízeních proti rozhodnutí ÚOHS o žalobě ve věci veřejných zakázek ve věcech spojování podniků. Získal intenzivní zkušenosti v akvizicích a financování, v oborech výstavby veřejné infrastruktury (nejen) formou PPP, v energetice, telekomunikacích a zdravotnictví.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

of-counsel advokátní kanceláře JŠK, dříve působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro soutěž. Soutěžnímu právu se věnuje více než deset let. Rovněž vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.

Odborný program

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva bylo doposud oproti jeho veřejnoprávnímu prosazování spíše v pozadí. Z tohoto důvodu Evropská unie přijala směrnici, která má sjednotit způsob soukromoprávního prosazování ve všech státech Evropské unie. Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona o ochraně hospodářské soutěže (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), který směrnici transponuje (zákon č. 262/2017 Sb., účinný od 1. září 2017), se vztahuje i na civilní soudní řízení týkající se porušení národní právní úpravy. Seminář bude zaměřen zejména na nové instituty právní úpravy a na jejich předpokládané využití v praxi.

Program:

  • Jaká byla dosavadní rozhodovací praxe civilních soudů? Kolik případů bylo řešeno a s jakými výsledky?
  • V jakém rozsahu a jakým způsobem se bude škoda nahrazovat? A jak dokazovat?
  • Jaké budou nároky vůči více škůdcům? A jak se škůdci vyrovnají mezi sebou?
  • Jaké jsou v praxi možnosti získávání důkazních prostředků – a co přinese nový zákon.
  • Otázky zpřístupnění dokumentů s ohledem na specifickou povahu určitých dokumentů.
  • Dvě řízení: řízení o zpřístupnění důkazního prostředku a řízení ve věci samé.
  • Zvláštní úprava promlčení.
  • Co znamená pass-on presumpce?
  • Bude možné se spisu získat – a u soudu použít – i takové důkazy, které pro procesní vady nemohl použít ÚOHS?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit