Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Účelem semináře je seznámit účastníky s aktuálními změnami, které nastaly v pracovněprávní oblasti, včetně změn na úseku zaměstnanosti a pracovně lékařské péče. Metodický charakter semináře je zdůrazněn řešením aktuálních problémů v pracovněprávní oblasti, které se v současnosti vyskytují v praxi personalisty a mzdové účetní. Program semináře není podle osnovy vyčerpávající. Je závislý na legislativní situaci v době jeho pořádání a přijetí příslušných předpisů. Rozsah a zaměření semináře mohou ovlivnit účastníci svými dotazy a problémy. Obsah bude doplněn o výklad přijatých novel.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v době konání semináře
 • Chyby při uplatňování nového občanského zákoník
  • Obecná působnost zaměstnavatele, aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, použití ustanovení občanského zákoníku v personální praxi
  • Výkladové přístupy, princip delegace a podpůrnosti NOZ, zvyšování práv podle ZP, závaznost smluv a dohoda
 • Právní jednání podle NOZ
  • Závaznost, důsledky neplatného jednání a jednání, k němuž se nepřihlíží
  • Co vyplývá z právního jednání
  • Práva a nároky vyplývající ze zavedené praxe stran, zvyklostí a dobrých mravů
 • Zastupování a právní jednání za zaměstnavatele
 • Rodinné vztahy na pracovišti
  • Rodinný závod, povinnosti manželů jako zaměstnanců a zaměstnavatele vůči zaměstnanci
 • Oblast vzniku pracovněprávního vztahu
  • Předsmluvní právní jednání, příslib zaměstnání, forma pracovní smlouvy, faktický pracovní poměr, pracovní smlouva založená konkludentním jednáním, obsah pracovní smlouvy, adhezní smlouva
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Nové povinnosti zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Lékařské prohlídky, smluvní lékař, změny v zákoně o specifických zdravotních službách
 • Výklad závislé práce a nelegální práce s dopady do oblasti zaměstnanosti, práce načerno, kontrola inspektorátu práce
 • Právní úprava dohod o pracovní činnosti a o provedení práce
 • Oblast skončení pracovního poměru
  • Skončení pracovního poměru, delší a kratší výpovědní doba, nové výpovědní důvody, dohoda, vyšší odstupné, odchodné, zákaz výpovědi, nejdůležitější judikáty
  • Posuzování neplatnosti skončení pracovního poměru
  • Skončení, k němuž se nepřihlíží – moderační právo soudu
 • Pracovní doba
  • konto pracovní doby, rovnoměrný a nerovnoměrný rozvrh, přestávky v práci, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby a jejich charakteristika a výčet, pružná pracovní doba, pracovní volno – překážky v práci, náhrada mzdy místo nemocenských dávek
 • Dovolená – nástup (automatický) dovolené, náhrada mzdy za dovolenou, převod do dalšího roku, účetní problémy s rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem apod.
 • Otcovská dovolená
 • Mzdové a platové předpisy – zaručená a minimální mzda, sjednávání a stanovení mzdy a platu, příplatky
 • Kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců – možnosti zaměstnavatele, kvalifikační dohody
 • Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit