Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Chyby a omyly v personální práci

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.11.2017
9.00 - cca 14.30
    —
17413

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V personální práci se zaměstnavatelé řídí zejména zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. Jejich správné používání při řešení pracovních nároků není zrovna jednoduché, neboť časté novelizace výklady komplikují. Zejména nový občanský zákoník a změnový zákon přinesly zásadní změny do personální oblasti. Na semináři upozorníme na nejčastější chyby a omyly v personální práci a uvedeme jejich správné řešení jako pomoc zaměstnavatelům. Program semináře není vyčerpávající, jeho obsah mohou ovlivnit a rozšířit dotazy a problémy účastníků.

Obsah semináře:

 • Uplatňování nového občanského zákoníku v personální činnosti
 • Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
  • sjednání příslibu zaměstnání, výběrové řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostmi a dalšími předpisy
 • Personální agenda k zajištění pracovně lékařské péče, změny pro rok 2018
 • Pracovní smlouvy na předtištěném formuláři (adhezní způsob uzavírání smluv)
 • Vznik pracovního poměru
  • jaký druh pracovního vztahu zvolit, založení osobního spisu (jeho obsah a náležitosti), pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, sjednání odvolatelnosti, sjednání dohody o zákazu konkurence, další dohody (např. o hmotné odpovědnosti, o prohloubení kvalifikace apod.)
 • Pracovní poměr na dobu určitou
  • využití dohod pro časově neomezený termínovaný pracovní poměr, vymezení důvodů v opatření zaměstnavatele
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • odvody pojištění, evidence odpracované doby, rozsah a rozvrh pracovní doby, cestovní náhrady
 • Personální agenda po vzniku pracovního poměru:
  • pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba), dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství, otcovská dovolená), změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomická krize, příspěvky od úřadu práce apod.)
 • Skončení pracovního poměru a personální agenda
  • způsoby skončení pracovního poměru, včetně judikatury, ústní (zdánlivé) skončení pracovního poměru, skončení, k němuž se nepřihlíží, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti.
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti ve 2. pololetí 2017 s účinností od 29. 7. a 1. 10. 2017
 • Nové povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle novely zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. října 2017)
 • Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění, evidenční list důchodového zabezpečení, pracovní činnost vedle důchodu
 • Povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
 • Mzdová část
  • Sjednávání mzdy
  • Stanovení platu, smluvní plat
  • Katalog prací
  • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
  • Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
  • Příplatky ke mzdě a platu
  • Změny v osobním příplatku
  • Srážky ze mzdy – nová úprava podle občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení na srážky
  • Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
  • Průměrný výdělek
  • Formy odměňování (skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.)
  • Minimální mzda a průměrná mzda – vliv na příspěvky pro zaměstnavatele
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit