Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Odborný program

Program přednášky (tematické okruhy):

 • Institut společného jmění manželů po rekodifikaci soukromého práva. Odpovědnost manželů za dluhy jednoho z nich.
 • Vliv účinků spojených ze zahájením insolvenčního řízení na společné jmění manželů.
 • Vliv účinků rozhodnutí o úpadku na společné jmění manželů.
 • Vliv účinků rozhodnutí o způsobu řešení úpadku na společné jmění manželů.
 • Uplatňování pohledávek náležejících do společného jmění manželů v insolvenčním řízení vedeném na majetek jejich dlužníka.
 • Uplatňování pohledávek, jež mají (mohou) být uspokojeny ze společného jmění manželů v insolvenčním řízení vedeném na majetek jednoho z manželů, jde-li o:
  • pohledávku vzniklou z právního jednání jen jednoho z manželů (insolvenčního dlužníka),
  • pohledávku vzniklou z právního jednání jen jednoho z manželů (jenž není insolvenčním dlužníkem),
  • pohledávku vzniklou z právního jednání obou manželů (z nichž jeden je insolvenčním dlužníkem).
 • Rozdíly v uplatňování pohledávek ex delicto a ex contractu.
 • Vypořádání společného jmění manželů za trvání insolvenčního řízení.
  • dříve zahájený spor o vypořádání společného jmění manželů (soudní řízení, rozhodčí řízení),
  • dříve rozhodnutý spor o vypořádání společného jmění manželů (soudní řízení, rozhodčí řízení),
  • dřívější dohody manželů týkající se společného jmění manželů,
  • incidenční spor o vypořádání společného jmění manželů,
  • dohody o vypořádání společného jmění manželů uzavřené za trvání insolvenčního řízení,
  • způsob vypořádání společného jmění manželů je-li insolvenční dlužník v konkursu,
  • způsob vypořádání společného jmění manželů je-li insolvenční dlužník v reorganizaci,
  • způsob vypořádání společného jmění manželů je-li insolvenční dlužník v oddlužení,
  • vypořádání předluženého společného jmění manželů.
 • Účinky vypořádání společného jmění manželů na postavení věřitelů manžela, který není insolvenčním dlužníkem.
 • Společné oddlužení manželů.
 • Exekuční souvislosti společného jmění manželů při střetu exekučního řízení s insolvenčním řízení.
 • Postavení manželů po skončení insolvenčního řízení vedeného na majetek jednoho z nich.
 • Postavení manželů po skončení insolvenčního řízení vedeného na majetek obou manželů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit