Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Volené orgány kapitálových obchodních korporací

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

Odborný program

I když zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vstoupil v účinnost již téměř před čtyřmi roky, stále ještě vzniká při jeho aplikaci řada praktických problémů. Některé již vyřešila nová judikatura zejména Nejvyššího soudu, jiné stále ještě na řešení čekají. Tyto problémy se výrazně projevují především ve sféře kapitálových obchodních společností, zejména ve vztahu k jejich orgánům. Tento stav byl důvodem pro přípravu rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích Ministerstvem spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že novela byla stažena z projednávání, v dohledné době zřejmě vyřešení naznačených problémů legislativní cestou nelze očekávat.

Cílem semináře je podat ucelený přehled uvedené problematiky, doplněný nejen použitelnou dosavadní judikaturou v této oblasti ale i judikaturou novou a rozebrat nejvýznamnější sporné otázky.

V rámci semináře se přednášející zaměří zejména na:

 • obecnou úpravu orgánů obchodních korporací v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích a její využitelnost pro orgány společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti,
 • vznik a zánik funkce člena voleného orgánu,
 • překážky výkonu funkce,
 • zákaz konkurence,
 • jednání za společnost s ručením omezeným a akciovou společnost,
 • důsledky nedostatku předepsaného souhlasu orgánu společnosti s uzavřením smlouvy,
 • pravidla jednání členů orgánů,
 • ručení a odpovědnost členů orgánů při porušení povinností při výkonu funkce,
 • pravidla střetu zájmů,
 • smlouvu o výkonu funkce, včetně tzv. souběhu funkcí,
 • vyloučení statutárních orgánů (jejich členů) z výkonu funkce,
 • rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel úpravy orgánů,
 • jednatele společnosti s ručením omezeným,
 • statutární a kontrolní orgány akciové společnosti v
  • dualistickém systému,
  • monistickém systému.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit