Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona, jenž byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. V obecné části insolvenčního zákona schválené změny spočívají zejména v posílení protišikanózních opatření při podávání věřitelských návrhů, v postavení insolvenčního správce a v mechanismu přezkoumávání přihlášených pohledávek.

Účastníci budou informováni rovněž o novele, která byla provedena zákonem č. 291/2017 Sb. a která nabude účinnosti 1. 12. 2017.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Protišikanozní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu
  • Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku
  • Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení
  • Problematika zajištěných věřitelů
  • Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Incidenční spory z popření pohledávky
  • Střet exekučního a insolvenčního řízení
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Na tento seminář volně navazuje seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1. 7. 2017 VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A PROJEDNÁVANÁ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU“, který se koná ve středu 6. prosince 2017.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit