Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opatrovnictví obchodních korporací

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Až do 31. prosince 2013 byla možnost ustanovit právnické osobě opatrovníka dovozována pouze částí právní teorie a (spíše sporadickou) judikaturou. Nový občanský zákoník opatrovnictví právnické osoby upravil výslovně. Jde nicméně o úpravu poměrně kusou, vnitřně ne zcela provázanou a přinášející řadu výkladových problémů. Přitom ustanovení opatrovníka představuje výrazný zásah do vnitřních poměrů právnické osoby. Další nejasnosti vyvolává zákon o obchodních korporacích, který s možností ustanovení opatrovníka obchodním společnostem a družstvům výslovně nepočítá. Uplatní se obecná úprava anebo zákon o obchodních korporacích opatrovnictví těchto právnických osob (alespoň v některých případech) vylučuje? A jaké jsou předpoklady pro jmenování opatrovníka obchodní korporaci, jaké práva a povinnosti opatrovník má, kdy jeho funkce vniká a kdy zaniká? Lze institut opatrovníka „využít“ k řešení sporů mezi společníky?

Cílem semináře je poukázat na sporné výkladové otázky úpravy opatrovnictví právnických osob a nastínit možnosti jejich řešení, to vše i na podkladě doposud přijaté judikatury vyšších soudů.

Seminář bude zaměřen zejména na:

  • pojetí a funkce opatrovnictví právnických osob
  • vztah občanského zákoníku a zákona obchodních korporací v záležitostech opatrovnictví
  • opatrovník při poklesu počtu členů statutárního orgánu
  • opatrovník při konfliktu zájmů členů statutárního orgánu
  • opatrovník při kolizi zájmů opatrovníka
  • jiná potřeba jmenování opatrovníka (§ 486 odst. 1 o. z.?)
  • zvláštnosti a problémy řízení o jmenování opatrovníka obchodní korporaci
  • kdo může být opatrovníkem
  • jaké je právní postavení opatrovníka, jaká jsou jeho práva a povinnosti, včetně odměňování
  • kdy opatrovníkovi vzniká a kdy zaniká funkce

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit