Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování po velké novele stavebního zákona aneb jak postupovat na úseku územního plánování po novele v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.10.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17329

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, poradce ministryně pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,člen České společnosti pro stavební právo, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Nabízíme Vám jediný seminář, který Vás zasvětí, jak na úseku územního plánování postupovat v praxi po významné novele. Seminář tedy není zaměřen jen na výklad novelizovaných ustanovení, obsahuje komplexní komentář konkrétních vybraných postupů při respektování novely stavebního zákona i nenovelizovaných ustanovení. Nesoustřeďuje se tedy pouze na novelu, ale i na další důležité aktuální informace pro praxi.

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Seminář bude zaměřen na aplikaci novely stavebního zákona (zákona č. 225/2017 Sb.) a zákonů souvisejících v praxi a na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost:

  • Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (detailně jednotlivé kroky).
  • Uplatňování závazných stanovisek dotčeného orgánu územního plánování do správních řízení.
  • Na co si zejména dát pozor při uplatňování novely stavebního zákona a zákonů souvisejících.
  • Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (podrobně).
  • Informace o národních dotačních programech na úseku územního plánování pro rok 2018.
  • Další aktuální problematika pořizování a zpracování ÚPD.
  • Dotazy a odpovědi.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit