Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a významné novely insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.

Podrobnosti...

Odborný program

Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou, rovněž s přihlédnutím k úpravě obsažené v Parlamentem ČR schválené novele insolvenčního zákona (sněmovní tisk 785) a v návrhu další novely insolvenčního zákona, jež byla v říjnu 2016 předložena do připomínkového řízení.
V obecné části insolvenčního zákona čerstvě schválené změny spočívají zejména v posílení protišikanozních opatření při podávání věřitelských návrhů, v postavení insolvenčního správce a v mechanismu přezkoumávání přihlášených pohledávek.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Protišikanozní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu
  • Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku
  • Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení
  • Problematika zajištěných věřitelů
  • Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Incidenční spory z popření pohledávky
  • Střet exekučního a insolvenčního řízení
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Na tento seminář volně navazuje seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A PROJEDNÁVANÉ NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU“, který se koná ve čtvrtek 9. března 2017.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit