Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2015

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.05.2015
9.00 - cca 17.00
    —
15135

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny s účinností od 1. 1. 2015. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• změny ve vymezení místa plnění u vybraných služeb od 1. 1. 2015,
• aktuální problémy při vystavování daňových dokladů a dílčí změny od 1. 1. 2015,
• aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změna sazeb daně od 1. 1. 2015,
• režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho dočasné a trvalé rozšíření v roce 2015,
• praktické problémy a změny v oblasti správy DPH v roce 2015, včetně vymezení nespolehlivého plátce a ručení příjemce zdanitelného plnění,
• kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2014 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2015, a to zejména:

 • Zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu
 • Podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od základu daně
 • Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám
 • Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP
  • úprava pokynu D-6
  • změny v pokynu D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj
 • Novely ZDP schválené v roce 2014
  • č. 247/2014 Sb. – reakce k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  • č. 267/2014 Sb. zejména ke zpřesnění tzv. rekodifikační novely a I. etapa naplňování Programového prohlášení vlády:
     – zpřesnění úprav přijatých Zákonným opatřením Senátu
     – reakce na judikát NSS k zohlednění ztráty při kontrole
     – umožnění přenosu daňové ztráty také při přeměnách družstev a násobných fúzích
  • důsledky zrušení zákona č. 458/2011 Sb., zejména zachování
     – zdanění dividend u FO a PO mimo dividendovou směrnici
     – rozsahu osvobození benefitů u zaměstnanců v nepeněžní formě

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2015 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím k platnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících a dalších navazujících prováděcích předpisů k občanskému a obchodnímu právu, ke změnám daňových předpisů a informacím k účetní závěrce.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• změny v zákonu o účetnictví pro rok 2015,
• změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2015,
• změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2015,
• vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
• další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě včetně změn vyplývajících z nového Občanského zákoníku.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit