Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.09.2013, 11.9.2013, 12.9.2013
úterý - středa - 9.00 - cca 16.30, čtvrtek - 9.00 - cca 14.00
    —
13319

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Tento třídenní semináři je určen především pro daňové poradce a specialisty, účetní a další osoby, které si chtějí prohloubit své znalosti platného znění zákona o DPH. Při výkladu bude probrána komplexně podle jednotlivých oblastí problematika uplatňování DPH, včetně změn, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2013. Účastníci budou informování také o změnách zákona o DPH připravovaných s účinností od 1. 1. 2014. Výklad bude prováděn s využitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora a dalších metodických pomůcek i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů,
 • vymezení osob povinných k dani a skupiny,
 • vymezení plátců daně a identifikovaných osob a jejich registraci,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • praktické problémy při uplatňování daně na výstupu při dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytování služeb,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění,
 • vystavování daňových dokladů, prokazování věrohodnosti jejich původu a neporušenosti jejich obsahu, pravidla pro jejich uchovávání,
 • stanovení základu daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
 • sazby daně a navazující problémy,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • základní pravidla uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů u přemístění zboží, call-off skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků,
 • základní pravidla uplatňování daně u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně osvobození od daně při dovozu zboží,
 • vývoz zboží a praktické postupy při vykazování osvobození od daně při vývozu zboží v daňovém přiznání,
 • základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně,
 • uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné a krácené výši a promítání těchto nároků do přiznání k DPH,
 • úprava odpočtu daně a vyrovnání odpočtu daně a jejich promítání do přiznání k DPH,
 • základní pravidla pro vracení daně,
 • zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
 • přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,
 • správu DPH v tuzemsku.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a na příkladech vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit