Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.08.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13240

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
24.09.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13241

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti v demisi, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to oblast věcí a věcných práv: stavba bude součástí pozemků (nebo práva stavby), budou existovat nehmotné věci (věcí se například stane každá pohledávka), rozšíří se okruh věcí nemovitých (nemovitostí budou i některá práva), věc půjde opustit (např. jen dlouhodobým nevykonáním vlastnického práva) a nabýt okupací, věc (včetně nemovité či nehmotné) bude možno nabýt od nevlastníka, s věcí budou v řadě případů ze zákona přecházet i povinnosti (dluhy), podstatně se změní okruh sousedských práv (i omezení), výraznými změnami projde úprava bytového spoluvlastnictví a postavení společenství vlastníků, zanikne zákonné předkupní právo spoluvlastníků věci atd. Úprava věcí a věcných práv je přitom základním stavebním kamenem celého soukromého práva a bezprostředně se dotýká prakticky každého jeho uživatele. Se změnami a novými instituty by se tedy měl podrobně seznámit každý praktický právník i třeba jen potenciální uživatel nové právní úpravy. Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit jeho účastníkům lépe se v ní zorientovat i po její účinnosti (v oblasti věcných práv ovšem vyjma práva zástavního a zajišťovacího převodu práva, které budou předmětem podrobného výkladu na semináři věnovaném zajištění). Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • pojem věci, třídění věcí, pohledávka jako věc, závod, veřejný statek
 • nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.)
 • nový režim stavby (již jen součást pozemku nebo práva stavby); vystavění a přestavek
 • nová práva / nové povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
 • nabytí vlastnictví, nová rizika při nabývání vlastnictví, přechod povinností s věcí
 • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení, nová rizika pro vlastníky (zvláště nemovitostí) a jak jim předcházet
 • věcněprávní zákaz zcizení či zatížení věci
 • opuštění věci a její okupace, nález
 • spoluvlastnictví (včetně bytového)
 • škoda na věci, škoda způsobená věcí
 • přechodná ustanovení v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit