Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2013

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.05.2013
9.00 - cca 17.00
    —
13092

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

 • Výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny s účinností od 1. 1. 2013. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • změny ve vymezení daňových subjektů a jejich registrace jako plátců daně a identifikovaných osob od roku 2013,
  • změny v pravidlech pro vystavování daňových dokladů v roce 2013,
  • praktické problémy a změny sazeb daně od roku 2013,
  • praktické problémy při uplatňování odpočtu daně, včetně uplatňování odpočtu v částečné výši, včetně změn od roku 2013,
  • přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2013,
  • ručení za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad bude zaměřen zejména na aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) a informace o připravovaných změnách od roku 2014:
  Základní pravidla a principy zdaňování příjmů u PO se zaměřením na:
     – úpravy výsledku hospodaření - nepeněžní příjmy
     – oceňovací rozdíly
     – princip daňové neutrality
  vybrané daňové a nedaňové výdaje/náklady:
     – cenné papíry a výdaje souvisejících s držbou dceřiné společnosti a zdaňování dividendových příjmů
     – tvorbu opravných položek a odpis pohledávek, daňových režim pohledávek ze smluvních sankcí
     – likvidaci nepotřebných zásob, manka a škody
  Zaměstnanecké benefity:
     – z hlediska dopadů na cash flow
     – roční odměny a bonusy
     – odměny členů statutárních orgánů
     – manažerské motivační pojištění
     – motivační příspěvky pro studenty středních a vysokých škol
 • Informace o připravovaných změnách od roku 2014
     – inkorporace daně dědické a darovací do ZDP
     – reakce na rekodifikaci soukromého práva
 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2013 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok 2012. Výklad bude zaměřen zejména na:
     – výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2013,
     – připravované změny zákona o účetnictví,
     – změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2013,
     – změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2013,
     – vybrané problémy účetní závěrky za rok 2012,
     – další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentací k semináři v tištěné formě, podle které budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit