Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE - Osoby, věci a právní skutečnosti v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.06.2013
9.00 - cca 16.30
    —
13100

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti v demisi, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) významně mění také právní úpravu základních komponent občanskoprávních vztahů a jejich právních důvodů – tedy osob jako subjektů takových vztahů, věcí coby jejich předmětů a právních skutečností, které na tyto vztahy působí. Podcenění změn v těchto klíčových ustanoveních první části kodexu může mít závažné dopady do právní praxe. Seminář si proto klade za cíl tyto složky podrobně rozebrat, přiblížit účastníkům význam jednotlivých změn, jež rekodifikace v jejich úpravě přináší, ale i upozornit na výkladové komplikace, které lze v souvislosti s její aplikací očekávat, a nastínit možná řešení. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • osoby v právu – jejich osobnost a svéprávnost
  • typy právnických osob, obchodních korporací
  • jednání za právnickou osobu, jednání (za) podnikatele
  • smluvní a zákonné zastoupení, opatrovnictví právnické osoby
  • změny v úpravě osoby blízké
  • věci a jejich třídění, cenné papíry, obchodní závod, pobočka
  • právní jednání, jeho předpoklady a vlastnosti (zdánlivost, absolutní / relativní neplatnost, účinnost)
  • soukromá vs. veřejná listina, důkazní význam listin a záznamů při provozu závodu
  • význam času v právu, lhůty vs. doby, revoluce v právní úpravě promlčení a prekluze
  • přechodná ustanovení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit