Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odstraňování černých staveb s přihlédnutím k novele stavebního zákona

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.04.2013
9.00 - cca 16.00
    —
13052

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. Eva Vávrová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobné seznámení s tématem, které prochází celým stavebním právem, totiž s problematikou staveb vybudovaných bez potřebného povolení, případně staveb, u nichž bylo takové povolení zrušeno. Seminář představí jednotlivé situace na modelových případech. Účastníci se seznámí s možnými postupy stavebního úřadu, a to od okamžiku zjištění černé stavby až po konečné vyřešení věci vydáním dodatečného stavebního povolení nebo výkonem rozhodnutí, kterým bylo nařízeno odstranění stavby. Zdůrazněna bude snaha o faktické vyřešení situace v terénu a role stavebních úřadů, jejichž úkolem je zajištění stavební kázně na svěřeném území. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné správy, tak z pohledu účastníků správních řízení.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci řízení dotčení nepovolenou stavbou nejčastěji obracejí.

Obsah semináře:

  • Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby
  • Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci
  • Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly)
  • Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ certifikátem autorizovaného inspektora)
  • Zjištění nepovolené stavby a zákaz pokračovat ve stavbě
  • Oprávnění stavebního úřadu k zajištění důkazů
  • Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě)
  • Možné výsledky řízení (dodatečné stavební povolení nebo rozhodnutí o odstranění stavby)
  • Nejčastější potíže s výkonem pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby
  • Nepovolené stavby v judikatuře českých soudů
  • Nepovolené stavby v praxi veřejného ochránce práv
  • Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit