Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Věci a věcná práva v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.10.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12272

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

ministr spravedlnosti v demisi, působí rovněž na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK

Odborný program

Doznává-li v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) některá část soukromého práva skutečně revolučních změn, je to oblast věcí a věcných práv: stavba bude součástí pozemků, budou existovat nehmotné věci, rozšíří se okruh věcí nemovitých (nemovitostí se stanou i některá práva), věc bude možné opustit (např. jen dlouhodobým nevykonáním vlastnického práva) a nabýt okupací, věc (včetně nemovité či nehmotné) bude možno nabýt od nevlastníka, zanikne zákonné předkupní právo spoluvlastníků atd. Úprava věcí a věcných práv je přitom základním stavebním kamenem celého soukromého práva a bezprostředně se dotýká prakticky každého jeho uživatele. Se změnami a novými instituty by se tedy měl podrobně seznámit každý praktický právník i třeba jen potenciální uživatel nové právní úpravy (vlastník, zástavní věřitel atd.). Seminář si klade za cíl představit základní rysy této nové úpravy a umožnit jeho účastníkům lépe se v ní zorientovat i po její účinnosti. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

  • třídění věcí, zvířata
  • nový koncept věci movité i nemovité
  • nový režim stavby; vystavění a přestavek
  • nová práva / povinnosti vlastníků nemovitostí (nová rizika v oblasti sousedských práv)
  • nabývání vlastnictví od nevlastníka, vydržení
  • materiální publicita katastru nemovitostí, význam poznámky spornosti
  • opuštění věci a její okupace, nález
  • základní rysy právní úpravy věcných práv k věcem cizím (včetně práva zástavního)
  • systém přechodných ustanovení v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit